top of page

Algemene Voorwaarden

 

 • In de praktijk (en wachtruimte en gang) is het verboden te roken.

 

 • De praktijk heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van het gebouw.

 

 • Bij verhindering van een afspraak dient de cliënt deze minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Telefoonnummer: 06 202 60 584. Indien de cliënt wordt doorgeschakeld met de voicemail, spreekt deze duidelijk naam, telefoonnummer, datum en tijd van de gemaakte afspraak in. Een afspraak die niet op tijd geannuleerd is, wordt alsnog in rekening gebracht. 

 

 • Wanneer je kiest voor betaling aan de hand van facturering, dan geschiedt betaling van de behandelingen binnen 4 dagen na factuurdatum. Betalingen voor workshops en trajecten/ meervoudige behandelingen geschieden vooraf en kunnen eventueel in delen betaald worden (dit ligt aan de aard van de dienst en het bedrag). Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

 

 • Bij hoge uitzondering kan er contant afgerekend worden. Uit veiligheidsoverwegingen is er zo min mogelijk contant geld in kas aanwezig.

 

 • Holistische behandelwijzen hebben het doel het zelf helend/ herstellend vermogen te activeren.

 

 • Hygiëne is een belangrijk begrip binnen de praktijk. Ook van de cliënt wordt gevraagd hier rekening mee te houden met betrekking tot persoonlijke hygiëne.

 

 • Het eerste consult duurt wat langer dan gebruikelijk, vanwege de kennismaking en intake (de anamnese) die wordt afgelegd.

 

 • Van alle behandelingen wordt een dossier gevormd/ bijgehouden, in ieder geval met intake gegevens en onder andere van voortgang en bijzonderheden wanneer nodig. De cliënt dient bekend te zijn met dit gegeven en hier mee in te stemmen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

 • Alle behandelingen worden naar beste inzicht toegepast, doch zijn op eigen risico.

 

 • Wanneer de cliënt reeds onder behandeling is van een arts, therapeut of specialist dan dient deze met betreffende medicus te overleggen of een behandeling toegepast mag worden.

 

 • De cliënt meldt altijd van te voren of er tijdens een behandelperiode veranderingen van medicijngebruik of veranderingen in een medische situatie zijn.

 

 • Geen van de toegepaste behandelingen heeft een erotisch karakter of doel.

Vital Life Connection, 2015

bottom of page