top of page

English below ↓

 

For the next activity and further questions, don't hesitate to contact us and/ or sign up for the updates via e-mail!

 

Vital Life Connection also participates as part of Core Abundant Lifestyle in BeleefWeekend 2021 (ExperienceWeekend) on the 29, 30, 31 of October, with an Autumn Hike and a Silent Walk.

Please watch the program for more information (all is in Dutch, so for further questions, please contact us)!

 

 

Voor de volgende activiteit en nadere vragen, neem gerust contact op en/ of meld je aan voor de updates via e-mail!

 

Vital Life Connection participeert als onderdeel van Core Abundant Lifestyle ook in het BeleefWeekend 2021 op 29, 30, 31 oktober, met een Herfstwandeling en een Stiltewandeling.

Bekijk het programma voor meer informatie!

 

 

 

Lente wandeling

 

Wat betekent lente voor jou?


Tijdens de wandeling wordt er dieper ingegaan op het onderwerp. Welke associaties roept de lente bij je op, wat doet de lente met je als persoon?

 

Een mooie gelegenheid om een en ander nader te belichten en eventueel een plek te geven.

 

Neem een camera mee om foto's te kunnen maken!

 

Geef jezelf en wellicht iemand anders deze mooie kans om te ervaren.

 

Wanneer: Dinsdag 15 juni 2021


Waar: We verzamelen voor de deur bij de praktijk, Kerkstraat 1 6291 AA te Vaals, Zuid- Limburg


Wanneer: Aanvang/ ontvangst is om 10.30u en we vertrekken voor de wandeling om 11.00u.


Na de wandeling, rond 12.30u spreken we na en daarna ronden we de activiteit gezamenlijk af.

 

Bijdrage voor deze activiteit: €39.00 p.p.


Ben jij er bij?

 

We verwelkomen je graag!

 

 


Adres verzamelpunt activiteit:

Kerkstraat 1

6291 AA Vaals

 

Contact

Melody: +31620260584

Ruud: +31652681210

contact@VitalLifeConnection.com

contactformulier


•••

Beelden Stiltewandeling 18 september 2020:

https://www.coreabundantlifestyle.com/imagery-activities-sessions-events

 

 

• • •


 

Spring hike


What does spring mean to you?

 

During the walk, the subject is discussed in more detail. What associations does spring evoke in you, what does spring do to you as a person?

 

A great opportunity to shed light on things and possibly give them a place.

 

Bring a camera to be able to take pictures!

 

Give yourself and perhaps someone else this great opportunity to experience.

 

When: Tuesday June 15th 2021

 

Where: We gather at the door at the practice, Kerkstraat 1, 6291 AA in Vaals, South Limburg

 

When: Start / reception is at 10.30 am and we leave for the hike at 11:00 am.


After the hike, around 12.30 a.m., we reflect and then we complete the activity together.


Contribution for this activity: € 39.00 p.p.


Will you be there?


We look forward to welcoming you!

 

 

Address meeting point activity:

Kerkstraat 1

6291 AA Vaals

 

 

Contact

Melody: +31620260584

Ruud: +31652681210

contact@VitalLifeConenction.com

contact form

 

•••

Imagery Silent Hike 18 September 2020:

https://www.coreabundantlifestyle.com/imagery-activities-sessions-events

 

 

Lente/ zomer/ herfst/ winterwandeling • Spring/ summer/ autumn/ winter hike

€ 39,00Prijs
    bottom of page